Iridaceae

 Iris lutescens ssp. chamaeiris

 

Nom científic Iris lutescens
Nom Català Lliri menut
Nom Castellà Lirio silvestre
Família Iridaceae
Floració De Març a Juny
Habitat Matolls, asoleiats
Altura Fins a 3 cm.
Trobada

Trobada a la Vall del Flaquè. 2009

Descripció
Planta rizomatosa, robusta, de mida petita (normalment 1-2 dm). les fulles rígides, paral·lelinèrvies, erectes i ensiformes. Les flors apareixen solitàries o per parells. Les peces del periant són de color violeta i actinomorfes, de simetria radiada, les exteriors són penjants i peloses en la seva part mitjana, mentre que les peces interiors són alçades.